Lovpligtige oplysninger

Din Biladvokat er etableret på adressen

Kirkevej 1-3, 4. sal

2630 Taastrup

Vi kan kontaktes på telefon 20 52 48 23 eller mail; info@dinbiladvokat.dk eller info@storgaardberner.dk

Vi er stiftet som et advokatanpartsselskab med cvr. nr. 38131273

Advokaterne hos Din Biladvokat, Storgaard & Berner Advokatanpartsselskab, er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Din biladvokat har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Söderberg & Partners, Police nr. 310 014032,

Din Biladvokat har klientkonto i Nykredit Bank under reg. nr. 8117, konto nr. 436 51 13

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på www.advokatsamfundet.dk. På hjemmesiden findes information om god advokatskik og klageadgang mv.