Prøveskilte; hvad må du?

En bilvirksomhed kan få udleveret faste prøveskilte fra SKAT, hvis der er et stadigt og væsentligt behov for kørsel med uindregistrerede biler.

Langt de fleste værksteder og bilforhandlere opfylder betingelserne for og har derfor også et sæt faste prøveskilte.

Reglerne for brugen af faste prøveskilte er oplistet i registreringsbekendtgørelsen, ligesom SKAT i sin juridiske vejledning behandler temaet.

Væsentligst p.t. er nyheden om, at faste prøveskilte - mere eller mindre selvfølgeligt, men alligevel ikke indtænkt i lovgivningen - må benyttes til at køre til vaskehaller og tankstationer.

Dette har SKATjura bekræftet overfor Dansk Bilbrancheråd medio december 2016. Den juridiske vejledning 2017-1 vil indeholde en præcisering heraf.