Det med småt – vores forretningsbetingelser

Salær

Salær for Din Biladvokats bistand beregnes som udgangspunkt ud fra det anvendte tidsforbrug og en på forhånd oplyst timetakst. Ved endelig afregning af sagen kan salæret blive reguleret ud fra parametre som navnlig sagens udfald og kompleksitet.

Opdrags- og prisoplysninger

I forbindelse med vores påtagelse af en opgave får du som udgangspunkt et prisoverslag. I forbindelse med retssager, vil vi i videst muligt omfang søge dækning i din retshjælpsforsikring, hvilket indebærer, at du alene skal betale din selvrisiko; worst case.

Arbejder vi ud fra et prisoverslag, vil vi naturligvis orientere dig, hvis overslaget ikke kan overholdes.

Alle salæroplysninger oplyses eksklusiv moms, medmindre du er forbruger, hvor vi har en pligt til at oplyse priser inklusiv moms.

Alle udlæg i forbindelse med vores opgaveløsning som f.eks. retsafgifter, gebyrer til myndigheder, udgifter til bevisfremskaffelse, syn og skøn mv. vil blive opkrævet direkte hos dig eller din retshjælpsforsikring.

Vi gør opmærksomme på, at vi i særlige tilfælde vil opkræve et mindre depositum til dækning af omkostninger eller forestående udlæg.

Længevarende sager må forventes at blive a conto-afregnet.

Vores advokaters timepris starter på 1.200 kr.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne er netto 10 dage, hvorefter der tillægges rente af fakturabeløbet efter renteloven.

Fortrolighed

Din Biladvokat er underlagt tavshedspligt vedrørende de sager vi behandler og de klienter vi repræsenterer. Det gælder alle sager, og alle klienter kan tale frit med os.

Uenigheder

Hvis vi bliver uenige, eller der er noget i forbindelse med vores bistand, du ikke er tilfreds med, kan altid du kontakte os, så vi kan drøfte dette. Alternativt kan du klage over os og/eller salæret til: Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K.

Andre oplysninger:

Din biladvokat anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.