Når bilen brænder dagen efter købet

En forbruger havde købt en ældre Renault Megane af en bilforhandler til 11.000 kr. inkl. leveringsomkostninger. Bilen havde kørt 320.000 km på salgstidspunktet. 

Allerede dagen efter oplevede forbrugeren, at hans bremser svigtede lidt og da forbrugeren kom hjem og satte bilen i sin indkørsel, begyndte bilen at brænde. Kort efter var bilen omspændt af flammer og inden brandvæsen nåede at komme frem til bilen, var den stort set udbrændt. 

Forbrugeren krævede handlen ophævet, men bilforhandleren nægtede, da han påstod, at bilen jo først var brændt efter købet.

Sagen endte i Ankenævn for biler, der kom frem til, at det, der havde forårsaget manglen måtte være underlagt formodningsreglen, og at det derfor var forhandleren, der havde bevisbyrden for, at bilen ikke havde fejlet noget ved leveringen. Allerede fordi bilen var fuldstændig udbrændt, kunne forhandleren ikke løfte bevisbyrden, og handlen kunne derfor hæves. 

Når en handel skal hæves, så skal begge parter i det væsentligste tilbagelevere det, der er modtaget; dvs. forhandleren skulle tilbagelevere købesummen og forbrugeren skulle tilbagelevere bilen.

Problemet lå her i, at bilen jo ikke eksisterede længere, men selvom bilen dermed ikke kunne tilbageleveres i væsentligt samme omfang, dømte ankenævnet alligevel forhandleren til at lade sig nøje med de eventuelle rester, fordi branden skyldtes bilens egen beskaffenhed.