Gæld i bilen - hvem hæfter

Som bilforhandler hæfter du for eventuel gæld i bilen med bilens værdi, hvis du sælger en behæftet bil til en kunde.

Juridisk set sælger du en bil med vanhjemmel. Det betyder, at du sælger en bil, som kunden ikke selv bestemmer fuldstændig over – eksempelvis vil den næppe kunne belånes, hvis der i forvejen er pant i bilen.

I dag har alle fri adgang til at slå efter i bilbogen, om der er hæftelser i bilen, og derfor er der ikke nogen undskyldning for ikke at gøre dette.

Er uheldet ude – og har du først fået købt, senere solgt, en bil med gæld – må du enten lade din køber hæve handlen eller forsøge at indfri gælden. Oftest kan det lade sig gøre at indgå et forlig med panthaver/kreditor på gælden – det er i hvert fald forsøget værd.

Selvom der måtte være tinglyst et beløb på mange gange bilens nuværende værdi, så hæfter du aldrig med mere end det, bilen er værd i dag. På den anden side kan det også være relevant at forhøre sig hos panthaver/kreditor hvor stort et beløb, der reelt skyldes på det tinglyste beløb, da det beløb, der er tinglyst for, jo kun udgør et øjebliksbillede fra det tidspunkt, hvor pantet eller udlægget blev tinglyst – den oprindelige debitor (skyldner) kan jo snildt have betalt gælden af.

Ankenævn for biler har i november 2016 afsagt en afgørelse i en meget speciel sag omkring pant i en bil. 

I sagen havde en forbruger – tilsyneladende – købt en bil i 2011 af en bilforhandler for 22.000 kr. Hun kunne ikke fremlægge en slutseddel, men som sådan bestred forhandleren ikke, at hun havde købt bilen.

I 2016 forsøgte kunden at indbytte sin bil i forbindelse med køb af ny bil, ved hvilken anledning hun opdagede, at der var gæld i bilen. Hun rejste derefter krav mod sælger om betaling af de 15.000 kr. hun var blevet stillet i udsigt som byttepris.

Uanset at sælger af en bil med gæld har et objektivt ansvar, så fandt ankenævnet – meget rimeligt og korrekt – frem til, at kunden havde reklameret for sent efter 5 år; og sikkert et antal kørte kilometer, der indebar, at hendes udgift på 22.000 kr. nok havde tjent sig hjem til fulde.